• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rude

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7629

ana kullanım

01. terbiyesiz 02. inceliksiz 03. kaba 04. sert 05. şiddetli 06. kabaca yapılmış 07. kaba saba 08. kabataslak 09. ilkel 10. cahil 11. işlenmemiş 12. ham 13. doğal 14. ayıp 15. müstehcen 16. basit 17. dinç 18. doğal halde 19. edepsiz 20. görgüsüz 21. hamhalat 22. haşin 23. inişli yokuşlu 24. kaba saba yapılmış 25. kubat 26. kuvvetli 27. nadan 28. nobran 29. sağlıklı 30. vahşi 31. abullabut 32. ahlaksız 33. beceriksiz 34. bet 35. çirkin 36. engebeli 37. gürbüz 38. hantal 39. hayvan 40. hırt 41. kulağı tırmalayan 42. mektep görmemiş 43. nezaketsiz 44. sapasağlam 45. saygısız 46. tümsekli 47. yakışıksız

RUDE = [ru: d] adjective
terbiyesiz, kaba; kabaca * eşanlamlı : uncivil, impolite, impudent, disrespectful, coarse, impudent, impertinent, cheeky * karşıtanlamlı : polite, polished
İngilizce örnek : His behavior towards his colleagues is very rude.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarına karşı davranışı çok kabaca.
İngilizce örnek : It's rude to interrupt somebody who is speaking.
Türkçe çevirisi : Konuşan birinin lafını kesmek kabacadır (terbiyesizliktir).
İngilizce örnek : It's rude to stare at people.
Türkçe çevirisi : İnsanlara uzun uzun bakmak kabacadır (kabalıktır).

RUDE = nasıl okunur, okunuşu /ru:d/ sıfat

1: 0 ms