• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rude

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7629

RUDE = [ru: d] adjective
terbiyesiz, kaba; kabaca * eşanlamlı : uncivil, impolite, impudent, disrespectful, coarse, impudent, impertinent, cheeky * karşıtanlamlı : polite, polished
İngilizce örnek : His behavior towards his colleagues is very rude.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarına karşı davranışı çok kabaca.
İngilizce örnek : It's rude to interrupt somebody who is speaking.
Türkçe çevirisi : Konuşan birinin lafını kesmek kabacadır (terbiyesizliktir).
İngilizce örnek : It's rude to stare at people.
Türkçe çevirisi : İnsanlara uzun uzun bakmak kabacadır (kabalıktır).

1: 0 ms