• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rowdy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 36998

ana kullanım

01. gürültülü 02. patırtılı 03. kaba 04. zorba 05. bıçkın 06. bıçkın kimse 07. gürültücü 08. kavgacı 09. külhanbeyi 10. taşkın 11. baldırı çıplak 12. dayı 13. kabadayı 14. kaz 15. mırmır 16. tulumbacı

tarih

01. kopuk

ROWDY = ['raudi] adjective
şamatacı, şamatalı
İngilizce örnek : That form of rowdy slapstick doesn't amuse me.
Türkçe çevirisi : Bu tür şamatalı şaklabanlık komedisi beni eğlendirmiyor.

ROWDY = nasıl okunur, okunuşu /'raudi/ sıfat

1: 0 ms