• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

roughly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4552

ana kullanım

01. kaba 02. kabaca 03. aşağı yukarı 04. ana hatlarıyla 05. yaklaşık olarak 06. kaba bir biçimde 07. tahminen 08. yaklaşık 09. beş aşağı beş yukarı 10. ite kaka 11. kaba bir şekilde 12. kabataslak 13. sert bir şekilde 14. şöyle böyle 15. üç aşağı beş yukarı

ROUGHLY = ['rafli] adverb
1 kaba bir biçimde
İngilizce örnek : The man spoke so roughly that everyone was angry.
Türkçe çevirisi : Adam o kadar kaba konuştu ki herkes sinirlendi.
2 aşağı yukarı * eşanlamlı : nearly, approximately
İngilizce örnek : Two dollars are roughly equivalent to three liras.
Türkçe çevirisi : İki dolar kabaca üç liraya eşittir.

1: 0 ms