• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

roughly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4552

ROUGHLY = ['rafli] adverb
1 kaba bir biçimde
İngilizce örnek : The man spoke so roughly that everyone was angry.
Türkçe çevirisi : Adam o kadar kaba konuştu ki herkes sinirlendi.
2 aşağı yukarı * eşanlamlı : nearly, approximately
İngilizce örnek : Two dollars are roughly equivalent to three liras.
Türkçe çevirisi : İki dolar kabaca üç liraya eşittir.

1: 0 ms