• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rotate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13571

bilişim

eczacılık

hekimlik

ROTATE = [rou'teyt] verb
1 (bir eksen üzerinde) dönmek * eşanlamlı : turn, revolve, twirl, whirl, spin, wheel, swivel
İngilizce örnek : The earth rotates from west to east.
Türkçe çevirisi : Dünya batıdan doğuya doğru döner.
İngilizce örnek : The wheel rotates on its axle.
Türkçe çevirisi : Tekerlek ekseni üzerinde döner.
2 döndürmek * eşanlamlı : alternate, take turns, switch

ROTATE = nasıl okunur, okunuşu /rou'teyt/ eylem

ROTATE = nasıl okunur, okunuşu /'routeyt/ sıfat

1: 0 ms