• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ritim

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4424

isim / noun – music

RİTİM = (ritim nedir; ritim ne demek; ritim İngilizcesi) Belirli bir ses dizisinin belirli bir ölçü içinde düzenlenmesi.

RİTİM = (ritim nedir; ritim ne demek; ritim İngilizcesi) Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uyumu.

RİTİM = (ritim nedir; ritim ne demek; ritim İngilizcesi) Bir kompozisyonda farklı öğelerin sıra ile ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi. a. bk. uyum.

RİTİM = (ritim nedir; ritim ne demek; ritim İngilizcesi) Dizem.

ritim = dizem [eski terim - öz Türkçe]

ritim = tartım [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms