• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ripe

Türkçe - İngilizce

askeri

teknik

RIPE nasıl okunur, okunuşu /rayp/ sıfat

ripe

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8941

askeri

RIPE = [rayp] adjective
olmuş, olgun * eşanlamlı : mature, mellow, fully developed, ready, fully grown, perfect, finished, grown * karşıtanlamlı : immature
İngilizce örnek : Some of these cherries are not ripe.
Türkçe çevirisi : Bu kirazlardan bazıları olgun değil.
İngilizce örnek : Is the fruit ripe for picking?
Türkçe çevirisi : Meyve toplamak için olgun mu?

1: 0 ms