• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

right

Türkçe - İngilizce

right

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 149

ana kullanım 1

01. doğrultmak 02. düzeltmek 03. doğrulmak 04. doğruluğunu kanıtlamak 05. düzelmek 06. iade etmek 07. tamir etmek 08. yeniden kavuşturmak 09. dikmek 10. kaldırmak 11. çekidüzen vermek 12. derleyip toplamak 13. dik konuma getirmek 14. haklı çıkarmak 15. tamir etmek (haksızlığı) 16. tashih etmek 17. telafi etmek

ana kullanım 2

01. doğru 02. düz 03. gerçeğe uygun 04. haklı 05. elverişli 06. uygun 07. sağlam 08. dürüst 09. namuslu 10. güvenilir 11. gereken 12. aranan 13. sağa 14. sağlıklı 15. iyi 16. aklı başında 17. sağ 18. tutucu 19. hak 20. yetki 21. doğruluk 22. dürüstlük 23. doğru olan şey 24. sağ taraf 25. sağ kanat (siyaset) 26. doğru olarak 27. adaletli 28. dosdoğru 29. doğruca 30. düzgün 31. yolunda 32. uygun biçimde 33. büsbütün 34. cidden 35. derhal 36. dik 37. dikey 38. direkt olarak 39. doğru (olarak) 40. doğru dürüst 41. en elverişli 42. en münasip 43. hakikaten 44. hakiki 45. haklısınız 46. hatasız 47. hemen 48. intizamlı 49. isabetli 50. itinalı olarak 51. kusursuz 52. makul 53. maruf 54. noktası noktasına 55. öyle değil mi 56. rast 57. sağ ile ilgili 58. sağ parti 59. tam aranan 60. tamam 61. tamamen 62. tamamiyle 63. âli 64. anlaşıldı mı? 65. tamam mı? 66. yüce 67. adalet 68. adamakıllı 69. adil 70. adilane 71. caiz 72. çok 73. dik açılı 74. doğrudan doğruya 75. düpedüz 76. dürüst olarak 77. düzen 78. düzenli 79. en uygun 80. gayet 81. gerçek 82. hakikat 83. hakkaniyet 84. hakkaniyetle 85. insaf 86. insafla 87. insaflı 88. muhafazakar 89. münasip 90. müsait 91. oldu 92. pek 93. sağ çıkarma 94. sağ el 95. sağ kanat 96. sağ kroşe 97. sağ tarafa 98. sağ vuruş 99. sağ yumruk 100. sağda 101. sağdan 102. sağpay 103. sahih 104. tam 105. tam anlamıyla 106. tam olarak 107. usturuplu 108. uygun şekilde 109. yanlış olmayan

1: 0 ms