• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

result

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 348

hekimlik

yöntembilim

RESULT = [ri'zalt] noun
sonuç * eşanlamlı : outcome, effect, consequence, conclusion, issue
İngilizce örnek : What are the results of the election?
Türkçe çevirisi : Seçimin sonuçları nedir?
İngilizce örnek : Your test results have come in.
Türkçe çevirisi : Test sonuçlarınız çıktı.
¤ verb
1 meydana gelmek, çıkmak, doğmak * eşanlamlı : arise, happen, eventuate, spring
İngilizce örnek : The depression resulted in many workers losing their jobs.
Türkçe çevirisi : İşini kaybeden birçok işçide depresyon meydana geldi.
İngilizce örnek : His death resulted from excessive smoking.
Türkçe çevirisi : Ölümü, aşırı sigara içmekten kaynaklandı.
2 sonuçlanmak * eşanlamlı : issue, end * karşıtanlamlı : begin
İngilizce örnek : The plan resulted in failure.
Türkçe çevirisi : Plan başarısızlıkla sonuçlandı.
İngilizce örnek : A rise in the temperature of the gas results in its expansion.
Türkçe çevirisi : Gazın ısısındaki artış genleşme ile sonuçlanır.
* as a result (of) = yüzünden, nedeniyle
İngilizce örnek : Pollution has been increasing as a result of air traffic.
Türkçe çevirisi : Kirlilik, hava trafiğinin bir sonucu olarak artıyor.
İngilizce örnek : The price of potatoes has gone down as the result of oversupply.
Türkçe çevirisi : Aşırı arz yüzünden patates fiyatları düştü.
İngilizce örnek : Companies have closed as a result of the new law.
Türkçe çevirisi : Yeni yasa nedeniyle şirketler kapandı.

RESULT = nasıl okunur, okunuşu /ri'zalt/ isim

1: 0 ms