• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rest

Türkçe - İngilizce

hekimlik

01. rest

iskambil

01. last stake

rest

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 626

ana kullanım

01. ferahlama 02. yatma

ana kullanım 1

01. dinlenmek 02. istirahat etmek 03. dinlendirmek 04. dayamak 05. yaslamak 06. durup dinlenmek 07. durmak 08. ara vermek 09. soluk almak 10. dayandırmak 11. oturtmak 12. elinde olmak 13. bağlı olmak 14. güvenmek 15. dayanmak 16. bel bağlamak 17. yatmak 18. gömülü olmak 19. başını dinlemek 20. istirahat ettirmek 21. ölmek 22. rahat etmek 23. rahatlamak 24. sabit bakmak 25. çıkarmak 26. dayalı olmak 27. ebedi istirahatte olmak 28. huzur içinde olmak 29. istinat etmek 30. kalmak 31. koymak 32. nefes almak 33. olmaya devam etmek 34. oturmak 35. rahat ettirmek 36. rahatlanmak 37. soluklanmak 38. uyumak 39. uzanmak 40. yaslanmak 41. yatıp dinlenmek 42. yorgunluğunu almak

ana kullanım 2

01. artık 02. kalan 03. artan 04. ötekiler 05. diğerleri 06. kalanlar 07. dinlenme 08. erinç 09. huzur 10. rahat 11. sükun 12. uyku 13. istirahat 14. işlemezlik 15. hareketsizlik 16. durma 17. dayanak 18. mesnet 19. destek 20. es 21. durak 22. arta kalan 23. devamı 24. dinginlik 25. geri 26. geri kalan 27. geri kalan miktar 28. han 29. kabir 30. ötekileri 31. paydos 32. sükûnet 33. tatil 34. üst yanı 35. alt 36. alt tarafı 37. bakaya 38. bakiye 39. dayanacak şey 40. dinlenme yeri 41. duruş 42. geri kalan kısmı 43. gerisi 44. ilerisi 45. istirahat yeri 46. kalıntı 47. maadası 48. mezar 49. misafirhane 50. mola 51. ölüm 52. ötesi 53. sehpa 54. sonra 55. üst 56. üst tarafı 57. üzeri

askeri

01. istinatgah 02. rahat duruşu

hekimlik

01. tırnak 02. kalıntı 03. rest

iletişim

01. çatal kol

iş dünyası

01. mola vermek 02. geriye kalan

müzik

01. durak işareti 02. fasıla

teknik

01. dayama

tenis

01. ara

ticaret

01. hesap dönemi 02. ihtiyat akçesi

turizm

01. geri kalan 02. gerisi 03. mola

yerbilim

01. geriye kalan 02. sükunet

1: 4 ms