• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

respond

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3245

RESPOND = [ri'spond] verb
yanıt vermek, karşılık vermek * eşanlamlı : answer, reply, retort, react
İngilizce örnek : She responded to my email right away.
Türkçe çevirisi : E-postama hemen yanıt verdi.

1: 0 ms