• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

resign

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10632

ana kullanım 2

bilişim

RESIGN = [ri'zayn] verb
istifa etmek, çekilmek * eşanlamlı : give up, abdicate, surrender, yield, leave, quit, abandon
İngilizce örnek : He resigned from the party.
Türkçe çevirisi : Partiden istifa etti.
İngilizce örnek : The Prime Minister has resigned.
Türkçe çevirisi : Başbakan istifa etti.
İngilizce örnek : The manager has resigned on account of ill-health.
Türkçe çevirisi : Müdür kötü sağlığı nedeniyle istifa etti.
İngilizce örnek : He resigned his post in the Government.
Türkçe çevirisi : Hükümetteki görevinden istifa etti.
İngilizce örnek : It is reported that the Minister of Health is to resign.
Türkçe çevirisi : Sağlık Bakanının istifa edeceği söyleniyor.
İngilizce örnek : The interviewer asked him why he resigned from his last job.
Türkçe çevirisi : İş görüşmesi yapan kişi ona son işinden neden ayrıldığını sordu.
* resign oneself to = -e razı olmak, katlanmak

1: 0 ms