• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

replace

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3937

REPLACE = [ri'pleys] verb
1 eski yerine koymak * eşanlamlı : put back, return, reinstate * karşıtanlamlı : remove
2 değiştirmek
İngilizce örnek : My car's wipers need replacing.
Türkçe çevirisi : Arabamın sileceklerinin değişmesi gerekiyor.
İngilizce örnek : If the pipes become too heavily corroded, they must be replaced.
Türkçe çevirisi : Eğer borular çok ciddi bir şekilde paslanmışsa onların diğiştirilmesi gerekir.
3 -in yerini almak * eşanlamlı : substitute, take the place of, supplant
İngilizce örnek : When he retired as Managing Director last year his eldest son replaced him.
Türkçe çevirisi : Geçen sene genel müdür olarak emekli olunca en büyük oğlu onun yerini aldı.

1: 0 ms