• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

repeal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10511

ana kullanım 1

01. yürürlükten kaldırmak 02. feshetmek 03. iptal etmek 04. kaldırmak 05. geçersiz kılmak 06. ilga etmek 07. lağvetmek 08. ortadan kaldırmak

ana kullanım 2

01. yürürlükten kaldırma 02. fesih 03. iptal 04. ilga 05. lağvetme 06. lağıv

hukuk

01. bir kanunun kaldırılması 02. fesih etmek

tarih

01. iptal etme

toplumbilim

01. itmek

REPEAL = [ri'pi: l] verb
yürürlükten kaldırmak, feshetmek * eşanlamlı : abolish, cancel, revoke, annul, invalidate
¤ noun
fesih, iptal * eşanlamlı : abrogation, annulment, abolition, cancellation

REPEAL = nasıl okunur, okunuşu /ri'pi:l/ eylem

1: 0 ms