• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

repair

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3805

bilişim

tarım

REPAIR = [ri'peı] verb
onarmak, tamir etmek * eşanlamlı : mend, fix, patch up, restore, correct, rectify, adjust * karşıtanlamlı : damage
İngilizce örnek : They are repairing the road.
Türkçe çevirisi : Yolu tamir ediyorlar.
İngilizce örnek : It cost me 200 liras to repair the car.
Türkçe çevirisi : Arabayı tamir ettirmem 200 liraya mal oldu.
İngilizce örnek : My shoes need repairing.
Türkçe çevirisi : Ayakkabılarımın tamir edilmesi gerekiyor.
İngilizce örnek : Where can I get my bicycle repaired?
Türkçe çevirisi : Bisikletimi nerede tamir ettirebilirim?
¤ noun
onarım, tamirat * eşanlamlı : mend, patch, restoration, correction, adjustment
İngilizce örnek : I cannot move in until the repairs have been done.
Türkçe çevirisi : Tamirat bitene kadar taşınamam.
İngilizce örnek : My old car is costing me a lot in repairs.
Türkçe çevirisi : Eski arabamın tamiri bana çok paraya mal oluyor.
İngilizce örnek : My shoes are in need of repair.
Türkçe çevirisi : Ayakkabılarımın tamire ihtiyacı var.
İngilizce örnek : We have a first-class mechanic in charge of repairs.
Türkçe çevirisi : Tamirata bakan birinci sınıf bir ustamız var.
İngilizce örnek : It will take us about a week to repair the damage to the shop.
Türkçe çevirisi : Dükkân hasarını tamir etmemiz yaklaşık bir haftamızı alır (alacaktır).
* in good repair = iyi durumda
İngilizce örnek : His wife keeps his clothes in good repair.
Türkçe çevirisi : Karısı giysilerini iyi durumda tutar.
İngilizce örnek : Our house is now in good repair.
Türkçe çevirisi : Evimiz şimdi iyi durumda.
* repair shop = tamirci dükkânı
* under repair = onarımda

REPAIR = nasıl okunur, okunuşu /ri'peI/ eylem

1: 0 ms