• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

remove

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2206

REMOVE = [ri'mu: v] verb
1 çıkarmak, gidermek, ortadan kaldırmak * eşanlamlı : take off, detach, doff, take away, dislodge, displace, eliminate
İngilizce örnek : Before he sat down, he removed his coat.
Türkçe çevirisi : Oturmadan önce ceketini çıkardı.
İngilizce örnek : She removed the dust from his shoes.
Türkçe çevirisi : Ayakkabılarından tozu çıkardı.
İngilizce örnek : She beat the carpet with a stick to remove the dust.
Türkçe çevirisi : Tozu çıkarmak için halıyı bir sopayla dövdü.
İngilizce örnek : Skim the soup to remove the fat on the surface.
Türkçe çevirisi : Yüzeydeki (üst kısmındaki) yağı almak için çorbanın köpüğünü al.
İngilizce örnek : He removed the weeds with a hoe.
Türkçe çevirisi : Bir çapa ile yabani otları çıkardı.
İngilizce örnek : You can remove the bugs in the system with this program.
Türkçe çevirisi : Bu programla sistemdeki virüsü çıkarabilirsin.
2 temizlemek, silmek, çıkarmak * eşanlamlı : erase, delete
İngilizce örnek : It is difficult to remove coffee stains from the tablecloth.
Türkçe çevirisi : Kahve lekelerini masa örtüsünden çıkarmak zordur.

1: 0 ms