• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rely

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4501

RELY = [ri'lay] verb
(on) güvenmek * eşanlamlı : trust, depent
İngilizce örnek : He is an honest man; you can rely on him.
Türkçe çevirisi : O dürüst bir adam, ona güvenebilirsin.
İngilizce örnek : Some doctors don't rely on alternative medicine.
Türkçe çevirisi : Bazı doktorlar alternatif tıbba güvenmez.
İngilizce örnek : You can't rely on him to arrive on time.
Türkçe çevirisi : Onun vaktinde gelmesine güvenemezsin.

1: 0 ms