• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

relevant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1985

RELEVANT = ['relivınt] adjective
konu ile ilgili * eşanlamlı : connected, pertinent, to the point, related * karşıtanlamlı : irrelevant
İngilizce örnek : You can find relevant material for your essay in this library.
Türkçe çevirisi : Bu kütüphanede denemeniz için konu hakkında malzeme bulabilirsiniz.

1: 0 ms