• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

relative humidity

İngilizce - Türkçe

RELATIVE HUMIDITY = (relative humidity nedir; relative humidity Türkçesi) Havanın aktüel buhar basıncının doymuş buhar basıncına oranını gösteren bir tip nem. Diğer bir tanımı da; belli bir hacimde bulunan nem miktarının, o hacmi doymuş hale getirecek nem miktarına oranıdır. Nispi nem tablolar yardımıyla dolaylı olarak; ıslak ve kuru hazneli termometre değerlerinden hesaplanarak veya saçlı higrometrelerden doğrudan bulunabilir.

RELATIVE HUMIDITY = The amount of moisture present in the air compared to the maximum amount it could hold at a given temperature, expressed as a percentage.

RELATIVE HUMIDITY = The amount of moisture present in the air compared to the maximum amount the air could hold at that temperature.

1: 0 ms