• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

relation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 873

RELATION = [ri'leyşın] noun
1 akraba * eşanlamlı : relative, kin
İngilizce örnek : He is no relation of mine.
Türkçe çevirisi : O benim akrabam değildir.
İngilizce örnek : Peter has one uncle but no other relation.
Türkçe çevirisi : Peter’ın bir amcası var ama başka akrabası yok.
İngilizce örnek : What is your relation to the patient?
Türkçe çevirisi : Bu hastanın nesi oluyorsunuz?
2 ilgi, ilişki, bağlantı * eşanlamlı : relationship, connection, link, association
* in relation to = 1 hakkında, -e ilişkin
İngilizce örnek : You must see the problem in relation to the situation.
Türkçe çevirisi : Durumla ilgili sorunu görmelisin.
2 göre, nazaran
İngilizce örnek : This bridge will be very costly in relation to its limited usefulness.
Türkçe çevirisi : Bu köprü, sınırlı faydasına nazaran masraflı olacak.

1: 0 ms