• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

related

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 620

RELATED = [ri'leytid] adjective
1 akraba
İngilizce örnek : 'Are you related to her?' 'Yes, she's my niece.'
Türkçe çevirisi : 'Onun akrabası mı oluyorsunuz?' 'Evet, o benim kız yeğenimdir.'
2 ilgili, ilişkili, bağlantılı
İngilizce örnek : Many social scientists believe that poverty and crime are related.
Türkçe çevirisi : Birçok toplumbilimci yoksulluk ile suçun ilişkili olduğuna inanır.

1: 0 ms