• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reklamcı

Türkçe - İngilizce

REKLAMCI = (reklamcı nedir; reklamcı ne demek; reklamcı İngilizcesi) Ticari reklam ve ilanları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayımlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek veya tüzel kişi.

REKLAMCI = (reklamcı nedir; reklamcı ne demek; reklamcı İngilizcesi) Reklam işi ile uğraşan kimse.

reklamcı = tanıtman [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms