• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

registration

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4716

mühendislik

REGISTRATION = [reci'streyşın] noun
kayıt, tescil
İngilizce örnek : The university has a large registration of foreign students.
Türkçe çevirisi : Üniversitenin büyük sayıda yabancı öğrenci kaydı var.
İngilizce örnek : Have you filled in the registration form for your licence?
Türkçe çevirisi : Ruhsatınız için kayıt formunu doldurdunuz mu?
* registration number = plaka numarası

REGISTRATION = (registration nedir; registration Türkçesi) 1- Yetkili kurumlara, para yada değer transfer kuruluşunun yasal olarak faaliyette bulunmak üzere var olduğunun bildirilmesi yada üye olunması yükümlülüğü. 2- Borsada gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının doğrudan, Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının ise bu işlemlerin Borsa’ya bildirimi sonrasında Borsa kaydına alınması işlemi.

REGISTRATION = (registration nedir; registration Türkçesi) Gümrük İdareleri'ne verilen beyanname ve özet beyanların tarih ve sıra numarası ile EDI sistemine alınması.

1: 0 ms