• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reflection

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3037

fotoğrafçılık

gözbilim

haritacılık

REFLECTION = [ri'flekşın] noun
1 yansıma * eşanlamlı : image, shadow
İngilizce örnek : He saw a reflection of her face when he looked into the still water.
Türkçe çevirisi : Durgun suya bakınca yüzünün yansımasını gördü.
İngilizce örnek : The dog barked at its reflection in the water.
Türkçe çevirisi : Köpek sudaki yansımasına havladı.
2 yankı * eşanlamlı : echo

REFLECTION = (reflection nedir; reflection Türkçesi) İki farklı yoğunluğa sahip ortamın sınırına gelen radyasyonun geriye dönmesi işlemidir. Eğer düzey düz ise yansıma düzenli ve ayna yansıması şeklindedir. Eğer yüzey düz değilse o zaman yansıma dağınık veya kırılma şeklinde gerçekleşir. Gelen radyasyonun tamamının geriye dönmesine 'toplam yansıma' adı verilir. Yansımada iki yasa vardır. Birincisi; gelen ışın, yansıtılan ışın ve geliş noktasında yansıtıcı yüzeye dik olan ışın aynı düzlemde uzanırlar. İkincisi; gelen ışının düzlemle yaptığı açı ile yansıyan ışığın düzlemle yapmış olduğu açı birbirine eşittir. Meteorolojide, yüzeylerin yansıtma gücü yani albedo, gerek lokal olarak gerek küresel olarak dünya- atmosfer sisteminde meydana gelen ısı dengesinde büyük önem taşır. Albedo, gelen ışının dalga uzunluğu kadar geliş açısı ile de yakından ilgilidir. Işık dalgalarının yansıması bir çok atmosferik optik olayların gerçekleşmesini sağlamaktadır.

1: 0 ms