• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

refer

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2228

eczacılık

havacılık

REFER = [ri'fö: ] verb
1 (to) -den söz etmek, değinmek * eşanlamlı : mention, touch on, speak of, cite
İngilizce örnek : This article refers to some of the problems.
Türkçe çevirisi : Bu yazı, sorunlardan bazılarına değiniyor.
İngilizce örnek : He referred only briefly to the subject.
Türkçe çevirisi : Konuya sadece kısaca değindi.
2 ilgili olmak * eşanlamlı : relate, concern, deal with
3 kapsamak
4 göndermek, havale etmek * eşanlamlı : send, hand over, deliver
İngilizce örnek : You should ask your family physician to refer you to a specialist.
Türkçe çevirisi : Aile doktorunden seni bir uzmana havale etmesini istemelisin.
İngilizce örnek : The bill was referred to the committee.
Türkçe çevirisi : Yasa tasarısı komisyona havale edildi.

1: 0 ms