• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recruit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12602

RECRUIT = [ri'kru: t] noun
1 acemi er * eşanlamlı : novice, beginner, learner, trainee
İngilizce örnek : He was such a raw recruit that he didn't even know how to make his boots shine.
Türkçe çevirisi : O kadar tecrübesiz bir acemi erdi ki botlarını nasıl parlatacağını bile bilmiyordu.
İngilizce örnek : The sergeant ordered the recruits to disperse and rest for ten minutes.
Türkçe çevirisi : Çavuş acemi erlere dağılmalarını ve on dakika dinlenmelerini emretti.
2 yeni üye
¤ verb
1 işe almak, çalıştırmak
İngilizce örnek : He was recruited as an advisor.
Türkçe çevirisi : Danışman olarak işe alındı.
2 askere almak * eşanlamlı : enlist, enrol, sing up, engage
3 üye yapmak
İngilizce örnek : We won’t recruit any new members for our club.
Türkçe çevirisi : Kulübümüze hiç yeni üye almayacağız.

1: 0 ms