• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recognize

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2299

ana kullanım 1

RECOGNIZE = ['rekıgnayz] verb
tanımak * eşanlamlı : identify, know, remember, recall
İngilizce örnek : A baby will recognize its mother's voice soon after it is born.
Türkçe çevirisi : Bebek, doğduktan hemen sonra annesinin sesini tanır.
İngilizce örnek : Nobody recognised me; I was in disguise.
Türkçe çevirisi : Kimse beni tanımadı; kılık değiştirmiştim.
İngilizce örnek : The detective recognised him from an identikit picture.
Türkçe çevirisi : Detektif onu bir robot resimden tanıdı.

1: 0 ms