• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recognize

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2299

ana kullanım 1

01. tanımak

ana kullanım 2

01. onaylamak 02. kabul etmek 03. itiraf etmek 04. teslim etmek 05. doğruluğunu onaylamak 06. doğruluğunu beyan etmek

ana kullanım 3

01. seçmek 02. tanımak 03. ayırdetmek 04. ayırt etmek 05. temyiz etmek 06. teşhis etmek

ana kullanım 4

01. fark etmek 02. farkına varmak 03. sezmek 04. görmek 05. anlamak

ana kullanım 5

01. söz hakkı vermek 02. söz hakkı tanımak

ana kullanım 6

01. takdir etmek 02. tanıyarak ödüllendirmek

RECOGNIZE = ['rekıgnayz] verb
tanımak * eşanlamlı : identify, know, remember, recall
İngilizce örnek : A baby will recognize its mother's voice soon after it is born.
Türkçe çevirisi : Bebek, doğduktan hemen sonra annesinin sesini tanır.
İngilizce örnek : Nobody recognised me; I was in disguise.
Türkçe çevirisi : Kimse beni tanımadı; kılık değiştirmiştim.
İngilizce örnek : The detective recognised him from an identikit picture.
Türkçe çevirisi : Detektif onu bir robot resimden tanıdı.

RECOGNIZE = nasıl okunur, okunuşu /'rekIgnayz/ eylem

1: 0 ms