• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 853

adjective / sıfat 2

adjective / sıfat 4 – geology

RECENT = ['ri: sınt] adjective
yeni, yakında olan, son günlerdeki, son * eşanlamlı : new, current, novel, late, up-to-date * karşıtanlamlı : old, dated
İngilizce örnek : Climatology has only become important in recent years.
Türkçe çevirisi : İklimbilim, sadece son yıllarda önemli oldu.
İngilizce örnek : These are recent unemployment figures.
Türkçe çevirisi : Bunlar en son işsizlik rakamları.
İngilizce örnek : She's rather fragile after her recent operation.
Türkçe çevirisi : Geçenlerde olduğu ameliyattan sonra oldukça zayıf düştü.

RECENT nasıl okunur, okunuşu /'ri:sınt/ sıfat

1: 0 ms