• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

receive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1220

RECEIVE = [ri'si: v] verb
1 almak * eşanlamlı : get, acquire, take, accept, obtain * karşıtanlamlı : give
İngilizce örnek : We expect to receive an answer soon.
Türkçe çevirisi : Yakında bir yanıt almayı umuyoruz.
İngilizce örnek : Have you received any mail today?
Türkçe çevirisi : Bugün hiç posta aldın mı?
İngilizce örnek : The secretary is busy all day receiving and sending messages.
Türkçe çevirisi : Sekreter bütün gün mesaj alıp göndermekle meşgul.
2 -e uğramak
3 yemek
4 evine almak, konuk etmek * eşanlamlı : welcome, entertain
İngilizce örnek : The Turkish Minister was formally received at the White House.
Türkçe çevirisi : Türk Bakan resmen Beyaz Saray’a konuk edildi.
6 karşılamak
İngilizce örnek : How does Turkish society receive new ideas?
Türkçe çevirisi : Türk toplumu yeni fikirleri nasıl karşılıyor?

1: 0 ms