• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reasonable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1828

eczacılık

yöntembilim

REASONABLE = ['ri: zınıbıl] adjective
1 akla uygun, makul * eşanlamlı : rational, logical, sensible, sober, sane, sagacious, plausible * karşıtanlamlı : irrational, crazy, insane
İngilizce örnek : I'm trying to be reasonable but you aren't making things easy for me.
Türkçe çevirisi : Makul olmaya çılışıyorum ama sen benim işimi kolaylaştırmıyorsun.
İngilizce örnek : That's a reasonable decision.
Türkçe çevirisi : Bu makul bir karar.
2 fiyatı uygun, makul
İngilizce örnek : We've booked you into a reasonable hotel.
Türkçe çevirisi : Size fiyatı uygun bir otel ayırttık.
2 akıllı * eşanlamlı : wise, intelligent

1: 0 ms