• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reap

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15237

REAP = [ri: p] verb
(ekin) biçmek * eşanlamlı : harvest, cut, gather, mow * karşıtanlamlı : sow
İngilizce örnek : All the crops used to be reaped by hand.
Türkçe çevirisi : Bütün ekin elle biçiliyordu.
İngilizce örnek : You reap what you sow.
Türkçe çevirisi : Ne ekersen onu biçersin.
İngilizce örnek : You are now reaping the benefit of your former thrift.
Türkçe çevirisi : Şimdi, önceki tutumluluğunun faydasını görüyorsun.

1: 0 ms