• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

really

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 478

REALLY = ['riıli] adverb
gerçekten, sahiden * eşanlamlı : actually, truly, indeed
İngilizce örnek : I really don't believe him.
Türkçe çevirisi : Ona gerçekten inanmıyorum.
İngilizce örnek : I really don't know what to advise.
Türkçe çevirisi : Ne tavsiye edeceğimi gerçekten bilmiyorum.
İngilizce örnek : I think few politicians are really honest.
Türkçe çevirisi : Bence çok az politikacı gerçekten dürüst.
İngilizce örnek : I was really impressed by his work.
Türkçe çevirisi : Yapıtından gerçekten etkilendim.
İngilizce örnek : They sang really badly.
Türkçe çevirisi : Gerçekten çok kötü şarkı söylediler.
İngilizce örnek : Are you really in love with her?
Türkçe çevirisi : Gerçekten ona âşık mısın?
İngilizce örnek : Winter here can be really cold.
Türkçe çevirisi : Burada kış gerçekten soğuk olabilir.

REALLY = nasıl okunur, okunuşu /'riıli/ belirteç

1: 0 ms