• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

realize

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2788

ana kullanım

01. anlamak 02. kavramak 03. ayrımına varmak 04. fark etmek 05. gerçekleştirmek 06. uygulamak 07. satmak 08. kazandırmak 09. kazanç sağlamak 10. ayrımsamak 11. bilincine varmak 12. bilmek 13. farkına varmak 14. farkında olmak 15. getirmek 16. göz önünde bulundurmak 17. hatırına getirmek 18. kâr sağlamak 19. satıp paraya çevirmek 20. tahakkuk ettirmek 21. uyanmak 22. zihinde canlandırmak 23. aklında bulundurmak 24. değerlendirmek 25. idrak etmek 26. kâr etmek 27. kazanmak 28. kuvveden fiile çıkarmak 29. para getirmek 30. paraya çevirmek 31. sağlamak

bilişim

01. gerçeklemek 02. greçeklemek

hukuk

01. icra etmek

teknik

01. greçeklemek

ticaret

01. nakit karşılığı satmak

REALIZE = ['riılayz] verb
1 farkına varmak, anlamak, kavramak * eşanlamlı : recognize, be aware of, understand, comprehend, grasp, perceive
İngilizce örnek : At first we didn't realize the extent of the destruction.
Türkçe çevirisi : Önce yıkımın boyutunu kavrayamadık.
İngilizce örnek : I realized I had said something wrong.
Türkçe çevirisi : Yanlış bir şey söylediğimin farkına vardım.
İngilizce örnek : I realized that a man was following me.
Türkçe çevirisi : Bir adamın beni takip ettiğini fark ettim.
İngilizce örnek : I didn't realise you wanted it.
Türkçe çevirisi : Onu istediğini anlamamıştım.
2 gerçekleştirmek * eşanlamlı : accomplish, achieve, carry out, fulfil
İngilizce örnek : I finally realized my goal to be a doctor.
Türkçe çevirisi : Sonunda doktor olma hedefimi gerçekleştirdim.
İngilizce örnek : We finally realized our dream of owning a cottage in the country.
Türkçe çevirisi : Sonunda kırsal kesimde (köyde) bir yazlığa sahip olma rüyamızı gerçekleştirdik.

REALIZE = nasıl okunur, okunuşu /'riIlayz/ eylem

1: 0 ms