• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reality

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1132

ana kullanım

01. gerçek 02. hakikat 03. gerçeklik 04. realite 05. gerçek yaşam 06. gerçek olay 07. asıl 08. gerçekçilik 09. mahiyet

felsefe

01. şeniyet

güvenlik

01. vakıa

matematik

01. gerçellik

tarım

01. gerçek olan

REALITY = [ri'eliti] noun
1 gerçek, hakikat * eşanlamlı : truth, fact, actuality
İngilizce örnek : My goal, to study in Canada, is about to become a reality.
Türkçe çevirisi : Kanada’da öğrenim görme hedefim gerçek olmak üzere.
İngilizce örnek : Stop daydreaming and face reality.
Türkçe çevirisi : Hayal kurmayı bırak da gerçekle yüzleş.
İngilizce örnek : You cannot escape from the reality.
Türkçe çevirisi : Gerçekten kaçamazsın.
2 gerçekçilik * eşanlamlı : realism
* in reality = gerçekte, aslında
İngilizce örnek : In reality, Kung Fu is a general term which includes hundreds of styles of Chinese martial arts.
Türkçe çevirisi : Aslında Kung Fu, yüzlerce Çin döğüş sanatları stillerini içeren genel bir terimdir.
İngilizce örnek : He looks French but in reality he's English.
Türkçe çevirisi : Fransız gibi görünür ama aslında İngilizdir.

1: 0 ms