• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

read

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 462

havacılık

politika

READ = [ri: d] verb
read [red]
1 okumak
İngilizce örnek : She is reading a magazine.
Türkçe çevirisi : Bir dergi okuyor.
İngilizce örnek : I read because I like reading.
Türkçe çevirisi : Okuyorum çünkü okumayı seviyorum.
İngilizce örnek : He read the book from beginning to end.
Türkçe çevirisi : Kitabı baştan sona okudu.
İngilizce örnek : I can't read it because I've lost my glasses.
Türkçe çevirisi : Onu okuyamam çünkü gözlüğümü kaybettim.
İngilizce örnek : Did you read the article about the scandal in yesterday's paper?
Türkçe çevirisi : Dünkü gazetede skandal hakkındaki yazıyı okudun mu?
İngilizce örnek : She's only four years old, so she can't read yet.
Türkçe çevirisi : Daha beş yaşında, bu yüzden henüz okuyamaz (okuma bilmiyor).
2 (termometre, vb) göstermek
İngilizce örnek : The thermometer reads 32 degrees now.
Türkçe çevirisi : Termometre şimdi 32’yi gösteriyor.
* read between the lines = kapalı anlamını bulmak

1: 0 ms