• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

raucous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 35596

ana kullanım

01. kısık 02. boğuk 03. kaba 04. gürültülü 05. kulakları tırmalayıcı

RAUCOUS = ['ro: kıs] adjective
(ses) kısık, boğuk * eşanlamlı : harsh, gruff, hoarse, rough

1: 0 ms