• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rattle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17360

RATTLE = ['retıl] noun
1 takırtı, tıngırtı, zangırtı * eşanlamlı : clatter, tinkle, clack click
İngilizce örnek : I heard the rattle of cutlery in the kitchen.
Türkçe çevirisi : Mutfaktaki çatal bıçağın tıngırtısını duydum.
2 bebek çıngırağı, kaynanazırıltısı, cırcır
¤ verb
şıngırdamak, tıngırdamak * karşıtanlamlı : clatter, jangle, tinkle, shake

1: 0 ms