• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rather

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 232

RATHER = ['ra: dı] adverb
oldukça, epeyce
İngilizce örnek : It is rather cold outside.
Türkçe çevirisi : Dışarısı oldukça soğuk.
İngilizce örnek : I'm rather busy at the moment.
Türkçe çevirisi : Şu anda oldukça meşgulüm.
İngilizce örnek : The article was rather difficult and I had to look up many words in the dictionary.
Türkçe çevirisi : Makale oldukça zordu ve sözlükten birçok sözcüğe bakmak zorunda kaldım.
* or rather = aslında, daha doğrusu
İngilizce örnek : He's a psychologist - or rather, a psychiatrist.
Türkçe çevirisi : O bir psikolog, daha doğrusu, psikiyatrist.
* rather than = yerine, -dense
İngilizce örnek : He used his credit card rather than pay cash.
Türkçe çevirisi : Nakit ödemek yerine kredi kartını kullandı.
* would rather ... (than) = tercih etmek
İngilizce örnek : I'd rather be a sailor than a soldier.
Türkçe çevirisi : Karacı olmaktansa denizci olmayı tercih ederim.
İngilizce örnek : I'd rather walk on than wait for a bus.
Türkçe çevirisi : Otobüs beklemektense yürümeye devam etmeyi tercih ederim.
İngilizce örnek : I'd rather not go by plane.
Türkçe çevirisi : Uçakla gitmemeyi tercih ederim.
İngilizce örnek : I’d rather you went home now.
Türkçe çevirisi : Şimdi eve gitmeni tercih ederim.
İngilizce örnek : I'd rather you didn't smoke in here.
Türkçe çevirisi : Burada sigara içmemeni tercih ederim.
İngilizce örnek : I'd rather you didn't stay out so late.
Türkçe çevirisi : Dışarıda o kadar geç vakte kadar kalmamanı tercih ederim.

1: 0 ms