• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rain gauge

İngilizce - Türkçe

RAIN GAUGE = (rain gauge nedir; rain gauge Türkçesi) Yağmurun dikey derinliğini ölçmek için dizayn edilmiş alet. Düşen yağışın buharlaşmamasını sağlamak için kenarları keskin bir leğen ile yağışı toplayıp ölçmek sağlıklı olmadığından yağış ölçümü için de özel dizayn edilmiş aletler kullanılmaktadır. Yağışın en küçük miktara kadar ölçülmesi önemli ve buharlaşmayı engellemek gerekli olduğundan bu aletlerde gerekli işlemler yapılmıştır. Yağış ölçeğinde yağışı toplamak için genellikle çapı 8 inç (20.3 cm) çapında bir huni kullanılır. Buharlaşmayı en aza indirmek için huninin altında bulunan küçük bir delik ve ince bakır boruyla hunide toplanan su ölçeğin altında bulunan bir haznede birikir. Haznede biriken yağmur suyu ölçekli bir kap yardımıyla ölçülür. Yağış ölçerde en önemli parça hunidir. Huninin ağzı yağışı tam olarak toplamak için oldukça keskin aynı zamanda da içine giren karın tekrar savrulmaması için derindir. Yağış ölçerlere diyagram, saat ve terazi eklenmek suretiyle da yazıcı, kaydedici hale getirmek mümkündür.

RAIN GAUGE = An instrument used to measure the amount of rainfall at a specific location.

RAIN GAUGE = An instrument used to measure the amount of rainfall in a given area.

1: 0 ms