• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rabıta

Türkçe - İngilizce

RABITA = (rabıta nedir; rabıta ne demek; rabıta İngilizcesi) 1. Bağlayan şey, bağ: «Bu dünya öyle bir dünya ki zengin ile fakir arasında kardeşlik rabıtaları bile kalmıyor.» - = R. N. Güntekin. 2. İki şeyi birbirine bağlayan ip. 3. İlgi, ilişki: «Bu rabıtamı sizden gizlemek pek fazla azap veriyor, bu his beni tamamıyla değiştirdi, bambaşka bir insan yaptı.» - = P. Safa. 4. Birbirini tutma, tutarlık. 5. Düzen, sıra. 6. Birbirine geçmeli tahtadan bir döşeme türü. 7. Tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah'a bağlaması.

RABITA = (rabıta nedir; rabıta ne demek; rabıta İngilizcesi) bağ, bağıntı.

RABITA = (rabıta nedir; rabıta ne demek; rabıta İngilizcesi) bk. ayak.

rabıta = bağ [eski terim - öz Türkçe]

rabıta = bağlantı [eski terim - öz Türkçe]

rabıta = ilgi [eski terim - öz Türkçe]

rabıta = ilişki [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms