• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

quite

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 408

QUITE = [kwait] adverb
1 tümüyle, büsbütün * eşanlamlı : completely, totally, entirely, wholly, fully, altogether, absolutely * karşıtanlamlı : partly
İngilizce örnek : Are you quite ready?
Türkçe çevirisi : Tamamen hazır mısın?
İngilizce örnek : I didn't quite catch what you said.
Türkçe çevirisi : Ne söylediğini tam olarak anlayamadım.
2 oldukça, bir hayli * eşanlamlı : fairly, moderately, rather * karşıtanlamlı : very
İngilizce örnek : These insects are quite harmful.
Türkçe çevirisi : Bu böcekler oldukça zararlı.
İngilizce örnek : He is very tall, but his girlfriend is quite short.
Türkçe çevirisi : O çok uzun boylu, ama kız arkadaşı oldukça kısa.

1: 0 ms