• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

quit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6494

eylem / verb 09

eylem / verb 12 – computing

QUIT = [kwit] verb
(quit, quitted)
1 (okul, iş) bırakmak * eşanlamlı : leave, cease, stop, discontinue, resign
İngilizce örnek : She quit school and got married.
Türkçe çevirisi : Okulu bıraktı ve evlendi.
2 AE (kötü, sıkıcı şey) vazgeçmek, bırakmak * eşanlamlı : give up, stop
İngilizce örnek : Why don’t you quit smoking?
Türkçe çevirisi : Sigarayı bıraksana. (Niye sigarayı bırakmıyorsun?)
İngilizce örnek : Quit complaining and help me.
Türkçe çevirisi : Şikâyet etmeyi bırak da bana yardım et.
İngilizce örnek : He quit trying to solve the problem.
Türkçe çevirisi : Problemi çözmekten vazgeçti.
3 bilgisayar programını kapamak

1: 0 ms