• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

quality

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 689

yöntembilim

QUALITY = ['kwoliti] noun
nitelik, kalite, vasıf, özellik * eşanlamlı : characteristic, property, attribute, trait, feature, nature, kind, sort; worth, value; grade, rank, status
İngilizce örnek : Our products are of very high quality.
Türkçe çevirisi : Ürünlerimiz yüksek kalitelidir.
İngilizce örnek : The goods are of poor quality.
Türkçe çevirisi : Mallar düşük kalitelidir.
İngilizce örnek : Quality is more important than quantity.
Türkçe çevirisi : Nitelik, nicelikten daha önemlidir.
İngilizce örnek : They are selling off poor quality t-shirts at a cheap price.
Türkçe çevirisi : Kalitesiz tişörtleri ucuz fiyata elden çıkarıyorlar.
İngilizce örnek : We think he has certain leadership qualities.
Türkçe çevirisi : Onun belirli liderlik niteliklerine sahip olduğunu düşünüyoruz.

1: 0 ms