• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

qualified

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3908

QUALIFIED = ['kwolifayd] adjective
nitelikli, kalifiye; yetkili * eşanlamlı : unqualified
İngilizce örnek : A qualified architect ought to do this job.
Türkçe çevirisi : Bu işi yetkili bir mimarın yapması lazım.
İngilizce örnek : A qualified electrician checked the wiring.
Türkçe çevirisi : Yetkili bir elektrikçi elektrik tesisatını kontrol etti.
İngilizce örnek : He is a qualified teacher.
Türkçe çevirisi : O vasıflı bir öğretmendir.

1: 0 ms