• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

purpose

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 522

felsefe

yöntembilim

PURPOSE = ['pö: pıs] noun
1 amaç, gaye * eşanlamlı : object, aim, goal
İngilizce örnek : What is the purpose of your visit to France?
Türkçe çevirisi : Fransa’ya ziyaretinizin sebebi nedir?
İngilizce örnek : My purpose here is to help improve the project.
Türkçe çevirisi : Burada bulunuş amacım, projeyi geliştirmeye yardım etmektir.
2 niyet, kasıt * eşanlamlı : intention, intent
* for the purpose of = amacıyla
* on purpose = kasten, bile bile
İngilizce örnek : I didn't hit her with the ball on purpose, it was by accident.
Türkçe çevirisi : Ona topla kasten vurmadım, sadece kaza idi.
İngilizce örnek : I don't think that was an accident, I think you did that on purpose.
Türkçe çevirisi : Bunun bir kaza olduğunu sanmıyorum, bence bunu kasten yaptın.
İngilizce örnek : I stayed home on purpose because I didn't want to see him.
Türkçe çevirisi : Bile bile evde kaldım çünkü onu görmek istemiyordum.

1: 0 ms