• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pull

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3485

ana kullanım 1

01. çekmek 02. asılmak 03. çekiştirmek 04. koparmak 05. yolmak 06. toplamak 07. bir yudum almak 08. birleştirmek 09. çekip çıkarmak 10. çekip koparmak 11. derin nefes çekmek 12. durdurmak 13. geme asılmak 14. işlemek 15. kalkmak 16. parçalamak 17. sökmek 18. sürüklemek 19. şiddetle çekmek 20. yapmak 21. kürek çekmek 22. ayırmak 23. bir oyuncuyu dışarıya almak 24. cezbetmek 25. çevirmek 26. çıkarmak 27. daha fazla sayı yapabilmek için kaleciyi oyundan alıp yerine bir hücum oyuncusunu sahaya sürmek 28. döndürmek 29. etmek 30. fazla gererek incitmek 31. gelmek 32. girmek 33. hareket etmek 34. içeri atmak 35. içmek 36. kenara parketmek 37. lava etmek 38. nefes çekmek 39. prova çekmek 40. sola doğru atmak 41. torpil patlatmak 42. tutuklamak 43. yırtmak 44. yürütmek 45. zedelemek

ana kullanım 2

01. çekme 02. çekiş 03. zorlu tırmanış 04. yudum 05. fırt 06. etki 07. nüfuz 08. iltimas 09. torpil 10. bir içim 11. bir nefes 12. canlandırma 13. cazibe 14. çaba 15. çekim gücü 16. dayanıklılık 17. etkili olma 18. kayırma 19. kısa kürekli gezi 20. kulp 21. sürükleme 22. tahrik 23. tutamaç 24. uğraşma 25. deneme baskısı 26. prova baskı 27. yana çekme 28. aracı itme gücü 29. arka 30. arka çıkma 31. asılma 32. avantaj 33. çekicilik 34. çekim 35. gayret 36. germe 37. hamla 38. harekete geçirme 39. içim 40. iste 41. kısa sandal gezintisi 42. koltuk 43. koltuk altı 44. kordon 45. kulaç çekme 46. kürek çekme 47. lava 48. nüfuzlu olma 49. piston 50. prova 51. tansiyon 52. teşvik 53. tokmak vs 54. tutup çekilecek ip 55. üstünlük 56. yısa boca 57. zahmetli iş

denizcilik

01. lava

1: 0 ms