• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

publish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6662

ana kullanım 1

01. yayımlamak 02. yayınlamak 03. çıkarmak 04. neşretmek 05. basıp yaymak 06. yaymak 07. basmak

ana kullanım 2

01. yayımlatmak 02. yayınlatmak 03. çıkartmak 04. neşrettirmek 05. bastırıp yaymak

ana kullanım 3

01. duyurmak 02. ilan etmek 03. beyan etmek 04. kamuoyuna açıklamak 05. resmen duyurmak 06. resmen ilan etmek

ana kullanım 4

01. açık etmek 02. açığa vurmak 03. açıklamak 04. ortaya dökmek 05. belli etmek 06. herkese yaymak 07. ifade etmek 08. ifşa etmek

PUBLISH = ['pabliş] verb
1 yayımlamak, basmak * eşanlamlı : issue, bring out, publicize
İngilizce örnek : A new book will be published by that company next week.
Türkçe çevirisi : O şirket tarafından gelecek hafta yeni bir kitap yayımlanacak.
İngilizce örnek : His compilation of slang words has just been published.
Türkçe çevirisi : Onun argo sözcükler derlemesi yeni yayımlandı.
İngilizce örnek : The winter schedules have been published.
Türkçe çevirisi : Kış tarifeleri yayımlandı.
2 açığa vurmak * eşanlamlı : announce, proclaim, reveal, declare, disclose

1: 0 ms