• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

prudently

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 28561

PRUDENTLY = ['pru: dıntli] adverb
ihtiyatla, basiretle

1: 0 ms