• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

provoke

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12201

ana kullanım

01. kışkırtmak 02. tahrik etmek 03. kızdırmak 04. öfkelendirmek 05. -e neden olmak 06. teşvik etmek 07. ateşlemek 08. ateşlendirmek 09. ayaklandırmak 10. davet etmek 11. dürtmek 12. kızıştırmak 13. kuyruğuna basmak 14. sataşmak 15. sinirlendirmek 16. yol açmak 17. çıkarmak 18. darıltmak 19. -e yol açmak 20. gücendirmek 21. harekete geçirmek 22. harekete zorlamak 23. meydana sürmek 24. neden olmak 25. sebep olmak 26. üstüne üstüne gitmek 27. üstüne varmak 28. uyandırmak 29. yol açma

güvenlik

01. provoke etmek

PROVOKE = [prı'vouk] verb
1 kışkırtmak, tahrik etmek * eşanlamlı : incite, encourage, agitate, spur, stimulate, stir, rouse
İngilizce örnek : His article in the paper has provoked some bigots to violence.
Türkçe çevirisi : Onun gazetedeki yazısı, bazı bağnazları şiddete tahrik etti.
2 -e neden olmak, yol açmak * eşanlamlı : cause, bring about, occasion
İngilizce örnek : Light will provoke the contraction of the pupil of the eye.
Türkçe çevirisi : Işık, göz bebeğinin büzülmesine yol açar.

1: 0 ms