• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

prospect

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4190

PROSPECT = 1 ['prospekt] noun
olasılık, olanak, umut, şans * eşanlamlı : possibility, probability, chance, hope, expectation
İngilizce örnek : We’ll do our best, although there is little prospect of success.
Türkçe çevirisi : Çok az başarı olasılığı olmasına rağmen elimizden geleni yapacağız.
* prospects = (işinde) başarı şansı, ilerleme olanağı, gelecek
İngilizce örnek : Provided that you work hard, the prospects of promotion are good.
Türkçe çevirisi : Sıkı çalışırsanız terfi şansı iyidir.
İngilizce örnek : At 50 he was an unemployed editor with no prospects.
Türkçe çevirisi : 50 yaşında başarı şansı olmayan işsiz bir editördü.

PROSPECT = 2 [prıs'pekt] verb
(altın, petrol) aramak
İngilizce örnek : He travelled west to prospect for gold.
Türkçe çevirisi : Altın aramak için batıya gitti.

1: 0 ms