• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

propose

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5430

PROPOSE = [prı'pouz] verb
1 önermek * eşanlamlı : recommend, suggest, offer, tender, put forward
İngilizce örnek : I'd like to propose a slight change in the agenda.
Türkçe çevirisi : Gündemde küçük bir değişiklik önermek istiyorum.
2 evlenme teklif etmek * eşanlamlı : offer marriage
İngilizce örnek : My boss has just proposed to me!
Türkçe çevirisi : Patronum bana evlilik teklif etti!
İngilizce örnek : Whose daughter is he proposing to?
Türkçe çevirisi : Kimin kızına evlilik teklif ediyor?

1: 0 ms